Wspinanie dzieci i młodzieży w Centrum Wspinaczkowym OnSight

Osoby niepełnoletnie mogą się wspinać wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych), lub pod ich osobistą opieką.


Osoby niepełnoletnie muszą przyjść na ścianę pod opieką rodziców lub dostarczyć oświadczenie rodziców o zgodzie na udział w zajęciach wspinaczkowych.

Wzór oświadczenia na wyrażenie zgody na wspinanie/udział w szkoleniu jest dostępny na stronie internetowej lub u obsługi ściany. Prosimy rodziców o podanie numeru telefonu w celu możliwości weryfikacji oświadczenia.

oświadczenie rodziców link do pobrania oświadczenia

 

Wspinanie niepełnoletnich

  • Istnieje możliwość przeszkolenia jednego z rodziców dziecka, a następnie wspinaczki wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność przeszkolonego rodzica.
  • Rodzice ponoszą wszelką odpowiedzialność za swoje dzieci, przestrzeganie regulaminu ściany oraz za ewentualne konsekwencje zachowania ich dzieci.
  • W każdym wypadku, niezależnie od wieku dziecka można wynająć instruktora na zajęcia indywidualne lub zapisać dziecko na zajęcia zorganizowane - ceny i zakres zajęć do ustalenia.

Wiek dziecka

Możliwości

Powyżej
16 lat

Osoby w tym wieku, za zgodą swoich rodziców, mogą przejść szkolenie jak osoby dorosłe a następnie, po ukończeniu szkolenia, wspinać się i asekurować samodzielnie zgodnie z zakresem nabytych uprawnień i regulaminem CW OnSight

14-16 lat

Osoby powyżej 14 roku życia mogą wspinać się samodzielnie wyłącznie po ukończeniu pełnego kursu ścinakowego wg programu PZA. Chętni za osobistą zgodą swoich rodziców, mogą rozpocząć naukę wspinania oraz asekuracji. Zajęcia zorganizowane, lub indywidualne, prowadzą wyłącznie uprawnieni instruktorzy CW OnSight. 

Zainteresowanych Rodziców prosimy o osobisty kontakt z obsługą ściany lub bezpośrednio z uprawnionymi instruktorami.

Poniżej
14 lat

Dzieci do 14 roku życia w żadnym przypadku nie mogą asekurować innych oraz nie mogą wspinać się z asekuracją dolną. Wolno im przebywać na terenie ściany i wspinać się wyłącznie pod opieką swoich rodziców lub na zorganizowanych zajęciach, prowadzonych przez instruktorów uprawnionych przez CW OnSight do zajęć z dziećmi.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na zajęcia zorganizowane zapraszamy do osobistego kontaktu z obsługą ściany.

 

·         CW OnSight – OnSight Centrum Wspinaczkowe

  • PZA - Polski Związek Alpinizmu
  • Instruktor – osoba posiadająca wymagane uprawnienia do szkoleń w zakresie wspinaczki na sztucznych ścianach wspinaczkowych zatwierdzona przez ON SIGHT Centrum Wspinaczkowe

Istnieje możliwość zapisania dziecka, niezależnie od wieku, do sekcji sportowej. W czasie zajęć sekcji Instruktor przejmuje odpowiedzialność za dziecko, w tym za sposób wspinania i asekuracji.

Bardzo prosimy o nie przyprowadzanie nie wspinających się dzieci na ścianę.

Teren naszej ściany, ze względu na wielkość i charakterystykę  obiektu nie jest bezpiecznym miejscem do przebywania dla maluchów: jest  ciasno, wspinacze odpadają, zeskakują i zjeżdżają z góry, istnieje zagrożenie spadaniem przedmiotów z dużej wysokości (pęknięte chwyty, zawartość kieszeni wspinaczy itp.).

Zgodnie z regulaminem naszego obiektu na terenie pod ścianą mają prawo przebywać jedynie osoby wspinające się po uprzednim zarejestrowaniu na liście i opłaceniu wstępu. Pamiętajcie, że wpisując się na listę akceptujecie nasz regulamin i jednocześnie akceptujecie ryzyko związane ze wspinaczką oraz możliwość i konsekwencje ewentualnego wypadku. W związku z tym  osoby nie wpisane na listę a już szczególnie małe dzieci, nie mają prawa przebywać na terenie ściany wspinaczkowej.